Home » Nieuws » Delfts Sportakkoord

Delfts Sportakkoord

Delft – Meer dan honderd sportverenigingen dragen er in Delft aan bij dat Delftenaren volop kunnen sporten en bewegen. Tal van professionals en vrijwilligers zetten zich daar met hart en ziel voor in.

En toch… is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Omdat het aanbod niet bekend is. Of omdat er drempels zijn die (nog) te hoog zijn om te nemen. Dat is méér dan jammer. Want sporten en bewegen hoort bij een gezonde leefstijl en is gezellig, en daar moet iedereen van kunnen genieten.

Ook senioren, kinderen, jongeren, mensen met een smalle beurs en mensen met een beperking. In de eerder verschenen ‘Visie sport en bewegen 2017–2025’ en het ‘Uitvoeringsplan sport en bewegen 2018–2025’ heeft de Gemeente Delft acties benoemd om dat voor elkaar te krijgen. In het Sportakkoord zijn deze acties concreet uitgewerkt en vertaald naar heldere afspraken. Afspraken waarmee sport, onderwijs, zorg en welzijn nog meer met elkaar worden verbonden.

Download en open het Delfts-Sportakkoord