Home » Nieuws » Sportraad Delft in gesprek met politiek Delft

Sportraad Delft in gesprek met politiek Delft

Op woensdagavond 30 juni 2021 organiseerde de Sportraad van Delft een bijeenkomst met de actieve politieke partijen in Delft om het gesprek aan te gaan over Sport en Bewegen in de gemeente Delft. 

Tijdens de avond gaven diverse partijen hun mening. Nadat er kennis was gemaakt met de verschillende standpunten bleek al snel dat sporten hoog in het vaandel stond bij alle partijen, maar dat er weinig extra geld beschikbaar is voor de uitvoering van de ambities van de Sportraad.

De Sportraad Delft wordt wel gevraagd om na te gaan wat Delft nodig heeft wat betreft sporten, qua middelen en behoeftes. Zodat er meer inzicht is in waar de stad sportief gezien naartoe moet groeien.

Partijen stelden ook de vraag waar de Sportraad zich zorgen om maakt? Een aantal partijen nodigt de Sportraad Delft daarom uit om advies uit te brengen over sporten en het sociaal domein. Daarnaast werd gesteld dat de Sportraad een steviger geluid moeten afgeven wat zij nodig hebben van de gemeenteraad.

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2021 in het vooruitzicht is er voldoende werk aan de winkel. Het was een zeer nuttige bijeenkomst

Voorzitter Cees van Velzen presenteert de avond.