Home » Nieuws » Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden. Veel zaken die volgens de nieuwe wet als verplichting zijn vastgesteld, zijn gelukkig nu al vaak gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor de lokale verenigingen.

In het kort gaat deze wet over:

  • Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders.
  • Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  • Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Het NOC*NSF biedt via deze website een handig overzicht van de beschikbare informatie en ondersteuning. Dit kan geraadpleegd worden als hulpmiddel om aan de wet te voldoen.

Heb je vragen? Neem contact op met je verenigingsondersteuner of stuur een mail naar vo.delft@haaglandenbeweegt.nl.