Home » Nieuws » Samenwerken in strijd tegen Corona

Samenwerken in strijd tegen Corona

Het coronavirus zorgt al tijden voor strenge maatregelen en heel veel afgelastingen in de sportwereld. Daardoor is er veel onzekerheid bij clubs op uiteenlopende thema’s. De verschillende niveaus van de maatregelen brengen allemaal hun eigen uitdagingen met zich mee.

Om deze problematiek het hoofd te bieden, is de werkgroep Sport en Corona opgericht. Deze werkgroep heeft als doel om de Delftse clubs te helpen met het ontwikkelen van een realistisch en afgestemd coronabeleid. Uit vragenlijsten, beantwoord door 35 Delftse sportclubs, is gebleken dat het overgrote gedeelte positief staat t.a.v. samenwerking, dan wel per sport, dan wel per sportpark. Elkaar helpen door beleid af te stemmen, best practices te delen en (sport)aanbod af te stemmen, kunnen we ervoor zorgen dat we samen deze zware periode zo goed mogelijk doorkomen.

Om elkaars kunde en ervaring zo goed mogelijk te kunnen benutten, is het zaak de clubs spoedig bij elkaar te krijgen. We hebben ervoor gekozen om aan te haken bij bestaande of juist beginnende samenwerkingen. De resultaten worden nu per mail met alle partijen gedeeld. Om het vervolg te faciliteren, zullen we via sport brede overleggen of bijeenkomsten per sportpark aanhaken om tot samenwerkingen te komen maar zeker ook best practices te delen.

Voor partijen die aan bovengenoemde overleggen niet mee doen, zijn we uiteraard bereikbaar via vo.delft@haaglandenbeweegt.nl

 In de bijlage vindt u een samenvatting waarin de bevindingen van de werkgroep staan. Ook is een factsheet van de enquête onder Delftse sportclubs toegevoegd. Deze enquête is van november 2020. De aandachtspunten zijn sindsdien niet anders. Wel is de situatie verslechterd en zullen meer clubs hulp nodig hebben. Financiën en ledenbehoud zijn belangrijke onderwerpen.

Om te helpen met tips en ideeën sluiten we de Inspiratiekaart Sport bij.  Mogelijk wordt het nog een zwarte tijd maar met elkaar kunnen we het voor de Delftse sport iets beter maken.

Namens de werkgroep Sport en Corona,
Victor Brouwer

Bijlagen: 
Inspiratiekaart Sport Delft
Factsheet enquête Sport en Corona
Conclusies en aanbevelingen Sport en Corona