Home » Nieuws » Vergaderschema 2022 Sportraad van Delft

Vergaderschema 2022 Sportraad van Delft

Voor 2022 zijn de Algemene Ledenvergaderingen van de Sportraad van Delft vastgesteld op maandag 25 april en op maandag 14 november. Nadere informatie volgt t.z.t.

In 2022 vergadert het Bestuur van de sportraad op de volgende dagen:

 • Maandag 10 januari
 • Maandag 7 februari
 • Maandag 7 maart
 • Maandag 11 april
 • Maandag 9 mei
 • Maandag 13 juni
 • Maandag 11 juli
 • Maandag 5 september
 • Maandag 10 oktober
 • Maandag 7 november
 • Maandag 12 december

Heeft u vragen stuur een email naar secretaris@sportraadvandelft.nl