Home » Nieuws » Cursus Pedagogisch handelen binnen de sport

Cursus Pedagogisch handelen binnen de sport

In Delft schalen we de waarde van het pedagogisch handelen hoog in. Om vrijwilligers hierin te ondersteunen bieden we deze gratis cursus aan, aan trainers, leiders en bestuursleden van zowel team- als individuele sporten. 

We hopen op een grote opkomst waarbij we een volgende stap kunnen zetten op weg naar een veiliger en sportiever sport- en leerklimaat binnen de sportverenigingen in Delft.

Deze opleiding kent 4 fysieke bijeenkomsten en vindt plaats op: dinsdag 10 mei, maandag 23 mei, dinsdag 7 juni en maandag 20 juni. Locatie volgt t.z.t.

Omdat deze cursus ook erkend is door de KNVB, ontvangt elke gediplomeerde voetbaltrainer maar liefst 5 KNVB licentiepunten bij complete deelname.

De opleidingen binnen de sport in Nederland, richten zich vaak vooral op de technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Wat vaak wordt vergeten, is wat van de trainers/leiders gevraagd wordt op pedagogisch gebied. Het pedagogisch handelen van de trainer/leider wordt in de meeste opleidingen niet of slechts kort behandeld. Een groot gemis… want daar is juist waar de trainers veelal begeleiding in vragen! Wanneer er geen veilig leerklimaat is gecreëerd, of er geen controle is over het team, zal er van goede inhoudelijke training niet veel komen.

Daar is waar deze cursus van aanbieder Arnoud Jonker van 4-Skills Soccer Academy (zie flyer) het verschil in zal brengen!! Deze cursus staat zeer hoog aangeschreven en is hierom ook opgenomen in het Nationaal Sportakkoord.

AANBOD

De volledige cursus bestaat uit 4 avonden. Onderwerpen welke aan bod kunnen komen: 

 • Hoe motiveer/ stimuleer ik elk kind binnen de training?
 • Hoe coach ik jeugdspelers tijdens een wedstrijd op een positieve manier?
 • Hoe daag ik elke speler uit binnen de training met al die niveauverschillen?
 • Hoe voorkom ik storend gedrag (preventief handelen)?
 • Hoe ga ik om met storend gedrag?
 • Hoe zorg ik voor structuur en duidelijkheid binnen en buiten mijn team?
 • Hoe ga ik om met ouders die een negatieve invloed hebben op het kind/ het team?
 • Hoe geef ik training aan spelers met een beperking?
 • Hoe ga ik om met spelers die niet luisteren?
 • Hoe ga ik om met grensoverschrijdend gedrag?
 • Hoe ga ik om met excessen?
 • Waar houdt mijn verantwoordelijkheid op als trainer/ wanneer ligt het bij het bestuur?
 • Hoe ga ik om met spelers die zeer fysiek en verbaal agressief gedrag vertonen tijdens trainingen en wedstrijden

De cursus bestaat uit:

 1. 19.00u – 20.15u: Theoretisch gedeelte met veel praktijkvoorbeelden
 2. 20.15u – 20.30u: Pauze
 3. 20.30u – 21.30u: Werkvormen met casussen in groepen

Data cursusavonden:

 • Dinsdag 10 mei 2022
 • Maandag 23 mei
 • Dinsdag 7 juni
 • Maandag 20juni

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus kan bij Ruben Vos,

Naam  
E-mailadres  
Sportvereniging  
Sportbond  
KNVB relatienummer*  

* Voor KNVB gediplomeerde trainers ook de KNVB relatienummer, voor de 5 licentiepunten die zij verkrijgen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Ruben Vos via vo.delft@haaglandenbeweegt.nl

Lees anders ook even de Flyer over Pedagogisch handelen binnen de Sport