Home » Nieuws » Grensoverschrijdend gedrag. Cursus vertrouwenscontactpersoon

Grensoverschrijdend gedrag. Cursus vertrouwenscontactpersoon

Afgelopen weken kon je de krant, Snapchat, Facebook, radio en televisie, TikTok etc niet openen zonder dat er gesproken werd over seksueel overschrijdend gedrag.
 
Dan besef je pas hoe onbewust onbekend je bent rondom dit alles. Het kan overal plaatsvinden en iedereen kan dit overkomen. Bij The Voice, bij Ajax, door politici, bij columnisten. 
 
Het zou een goede aanleiding moeten zijn voor alle bestuurders van sportverenigingen om eens goed naar hun eigen sportvereniging te kijken. In Delft willen we toch een zero tolerance beleid als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat we ten allen tijde over moeten gaan tot actie als we merken dat iemand zich misdraagt op welke manier en naar wie dan ook. We moeten niet gaan wachten tot het een van ons overkomt, of nog erger, als we wachten tot een van ons het kan delen met een van ons, dan zijn we ruim te laat. Elke sportvereniging moet een veilige plek zijn voor iedereen. Niet alleen voor de leden maar ook voor alle vrijwilligers en degene die voor ons werken.
 
Gelukkig hebben vele sportverenigingen er al een. Je kan bij seksuele intimidatie ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Of er kan contact worden gezocht met de Kindertelefoon (gratis, 0800-0432). 
 
De Sportraad van Delft vindt dat alle (grote) sportverenigingen een of meer vertrouwenscontactpersonen zouden moeten hebben, die toegankelijk en makkelijk vindbaar zijn. Een vertrouwenspersoon, waar je altijd terecht kan met onderwerpen die je niet zo snel met iemand anders wilt of kunt delen, zoals je coach, je trainer, of andere (bestuurs)leden.
 
Ook is het wenselijk een gedragscode op te stellen, waarbij het voor iedereen binnen de vereniging heel duidelijk moet zijn hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag niet getolereerd wordt. En wat je kunt doen als iemand zich hier niet aan houdt.
 
Vanuit het Sportakkoord zijn we bezig met dit thema in de werkgroep “Positief Sportklimaat”. Delft voor Elkaar organiseert, samen met de Sportraad, een cursus voor vertrouwenscontactpersoon, de VCP-er. Een VCP-er is het eerste aanspreekpunt en kan het contact leggen met de juiste vertrouwenspersoon.
 
De cursus wordt gehouden op Dinsdag 12 & 19 april, 19.30 – 22.30 uur. Er is plek voor 16 personen. Eventueel wordt de cursus in najaar herhaald. Hier zijn geen kosten aan verbonden, want het wordt betaald vanuit de Sportakkoord en deels door de Sportraad Delft. Voorwaarde is wel dat de aanmelding gesteund wordt door een bestuur van een of meer sportverenigingen.
 
Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden?
Doe dit dan via de volgende link: Inschrijfformulier – Sportopleidingen.
 
Vragen? Stuur een mail naar vo.delft@haaglandenbeweegt.nl