Home » Nieuws » Het Sportcafé van 14 november 2022: “Is jouw sportclub klaar voor de toekomst?”

Het Sportcafé van 14 november 2022: “Is jouw sportclub klaar voor de toekomst?”

Op 14 november jl. vond het allereerste Delftse Sportcafé plaats in de kantine van Vitesse Delft. Er waren 61 bezoekers, waarvan 44 verenigingsbestuursleden aanwezig en ze werden geïnspireerd door Daniël Klijn van Brug8 [1].

De avond zelf stond in het teken van ‘De sportvereniging van de toekomst’. Want onze maatschappij verandert als nooit tevoren en daarbij ook het sportlandschap. We zien dat sportverenigingen onder druk staan. De vraag is dan hoe we ervoor kunnen zorgen dat sportclubs overeind blijven. 

De huidige maatschappij verlangt ook dat besturen diverser en inclusiever worden en zo goed mogelijk gebruik maken van de diverse talenten en vaardigheden binnen de vereniging. In een inclusieve sportclubs komen alle (toekomstige) leden tot hun recht, ongeacht leeftijd, geslacht of herkomst. Iedereen worden gerespecteerd en verschillen worden gewaardeerd

Daarbij verandert het verenigingsmodel. Besturen moeten zich ook meer gaan richten op wat de maatschappij vraagt. Het vereist betere samenwerking met andere sportclubs, waarbij leden kunnen doorstromen naar andere sporten om te voorkomen dat met name jeugdleden uitvallen. Ook zijn er al meer de ongebonden sporters die niet altijd in verenigingsverband willen sporten en dus zoeken zij een andere vorm van lidmaatschap. Ze willen misschien alleen een strippenkaart? Bovendien zie je dat meer en meer sporters verschillende sporten beoefenen. Naast voetbal of hockey, ook boulderen of fitnesstrainingen.

Het is van groot belang dat besturen inspelen op de wensen van hun leden. Iedere vereniging heeft haar eigen identiteit en dient hier ook naar te handelen om echt hun doelgroep aan te spreken en te behouden. Elke vereniging doet het anders. Bij de ene vereniging is de verbondenheid groter dan bij andere, of hebben meer vrijwilligers of juist enkele betaalde krachten in dienst. Er is geen goed of slecht! Zolang besturen maar luisteren naar hun leden en goed op de hoogte zijn wat er speelt in de vereniging. Het is essentieel dat besturen die signalen oppikken.

Bij verenigingen zitten vaak veel zaken bij één persoon. Ze maken beleid, managen allerlei zaken en voeren het vaak ook nog uit. Besturen is keuzes maken en besluiten nemen. Vaak komt het voor dat een bestuursvergadering meer lijkt op een managementoverleg.

Het besturen van een sportvereniging is een beetje ondernemen én vooral durven te ondernemen. Een bestuurder moet structureel nadenken over de vrijwilligers binnen de vereniging. Eigenlijk is het vrijwilligerswerk een product of een dienst, die de sportclub levert. 

Sportverenigingen vormen al jaren een belangrijke hoeksteen van onze maatschappij. Sport verbroedert en brengt mensen bijeen en in beweging. Nederlandse sportverenigingen draaien grotendeels op circa 1 miljoen vrijwilligers. Dit is een uniek erfgoed waar onze sport en de prestaties de vruchten van plukken. Verenigingsbesturen zijn momenteel onderhevig aan veranderingen. Het is daarom belangrijk om als vereniging niet stil te blijven staan in oude werkwijzen en procedures.

Het verhaal van Klijn gaf veel stof tot nadenken. Een hoop hiervan is terug te vinden in het boek ‘Besturen met een visie’. Tenslot. Een bestuur moet goed reflecteren op waar ze staan en sturen waar ze naartoe moeten in de toekomst. Stel daarom regelmatig de vraag:

  1. Hoe is je verdienmodel?
  2. Wat bied je aan?
  3. Wie is je klant?

De Sportraad zal de komende tijd meer informatie ophalen bij de sportverenigingen en andere sportaanbieders om te vragen wat er nodig is om de sportclub van de toekomst te worden.

De intentie is dat het Delftse Sportcafé meermaals in het jaar zal worden georganiseerd, waarbij verschillende actuele onderwerpen de revue zullen passeren. De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar en de Sportraad van Delft zullen dit gezamenlijk oppakken, met input van de Delftse verenigingen.

[1] Daniel Klijn is organisatieadviseur en eigenaar van Brug8 en RVVB (Register Voor Verenigingsbestuurders). Hij heeft diverse management- en directiefuncties bekleed bij sportorganisaties. Daniel is grondlegger van ‘besturen met een visie’ en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange ervaring als manager en adviseur bij sportverenigingen en sportorganisaties