Home » Nieuws » Cijfers van Delfts Sportakkoord 2022

Cijfers van Delfts Sportakkoord 2022

Met het Delftse sportakkoord zetten we al een aantal jaar in op een gezonde Delftse samenleving. Met nieuwe initiatieven worden verenigingen gezond en toekomstbestendiger en maken we dit toegankelijker voor alle Delftenaren.

In 2022 is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is geweest van elk initiatief. Al deze initiatieven zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van de vrijwilligers in de werkgroepen, de coördinatie van Delft voor Elkaar en de stuurgroep Sportakkoord bestaande uit gemeente Delft, Sportraad Delft, Haaglanden Beweegt en GGD Haaglanden. 

Bekijk de Cijfers in detail.