Home » Nieuws » Vier vragen aan de Delftse Sportaanbieders

Vier vragen aan de Delftse Sportaanbieders

Op 14 november 2022 vond het allereerste Delftse Sportcafé plaats in de kantine van Vitesse Delft. De avond stond in het teken van ‘De sportvereniging van de toekomst’. Vierenveertig verenigingsbestuursleden gaven acte de présence.  Een van de aandachtspunten was dat besturen goed moeten (blijven) inspelen op de wensen van hun leden, waarbij iedere vereniging haar eigen identiteit heeft om hun doelgroep aan te spreken en te behouden.  (Lees het hele verslag op de website van de Sportraad)

Ook voor de Sportraad is het van belang om goed te reflecteren waar we nu staan en waar we naartoe moeten sturen in de toekomst. Daarom willen wij alle sportclubs en sportaanbieders in Delft een aantal vragen stellen. Met de antwoorden op deze vragen wil de Sportraad haar koers bepalen en advies kunnen uitbrengen aan de gemeente over moderne verenigingsondersteuning. 

Het is van belang dat deze vragen zo goed mogelijk in gezamenlijkheid binnen het hele bestuur beantwoord worden, zodat er een compleet beeld ontstaat van wat er leeft in Delft. Naast deze vragen en het organiseren van Sportcafés, bezoeken wij ook Sportclubs om daarmee dit geheel vast te gaan leggen in een Sportnota met als vergezicht 2030!

Wij verzoeken jullie dit formulier voor 15 februari 2023 in te vullen, zodat wij er snel mee aan de slag kunnen. Na invullen ontvangt de respondent een kopie van zijn reactie en kan er tot die tijd nog gecorrigeerd worden. 

Het invullen van dit formulier zelf vergt circa 15 a 20 minuten.

Open het Google formulier om de vragen te beantwoorden.  

Alvast bedankt voor uw respons!