De Sportraad van Delft heeft 2 Ereleden.

Ereleden
Frits Waser  †
Bestuurslid van de Sportraad van Delft 1964 – 1990
Voorzitter van de Sportraad van Delft 1977 – 1990
Anton W. Brouwer  †
Bestuurslid van de Sportraad van Delft 1964 – 2006
Secretaris van de Sportraad van Delft 1965 – 1972
Vicevoorzitter van de Sportraad van Delft 1978 – 2006
Redacteur van het blad ‘De Sporter’ 1972 – 2006