Een sportvereniging brengt niet alleen veel mensen in beweging maar is ook een sociale ontmoetingsplaats, waar leden, ouders, vrijwilligers, supporters en  wijkbewoners samenkomen. De sportvereniging biedt structuur. Door het reguliere, frequente aanbod van trainingen en competitie, maar ook de sociale cohesie binnen trainingsgroepen worden leden aangespoord om deel te blijven nemen. Kinderen leren hoe het is om samen te werken en om samen te presteren. Om te gaan met winst en verlies, met teamspirit . De opvoedende waarde van het sporten binnen de sportvereniging mag dan ook niet worden onderschat.

Behalve dat sporten én bewegen bijdragen aan een betere gezondheid en leuke sociale contacten, hoort hier ook een gezonde sportomgeving bij. Niet roken, verantwoord omgaan met alcohol en een gezonde voedingskeuze zijn onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud. Een gezond aanbod van eten en drinken past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van de vereniging. 

De sportraad en de Verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar stimuleren dan ook sportclubs om actief bezig te gaan met thema’s als roken, alcohol en voeding. Er zijn verschillende partijen die de sportclub daarbij kunnen helpen.

  • Team:Fit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sportomgeving. We maken het voedingsaanbod in sportkantines en horeca van sportaccommodaties gezonder.
    Lees meer hierover op de website van Teamfit.  
  • Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers, coaches en ouders. Zien roken, doet roken! Met een rookvrij sportterrein geeft u het goede voorbeeld aan kinderen en draagt de vereniging uit dat niet-roken de norm is.
    Lees meer hierover op de website Rookvrij Generatie.