Wat moet je weten voor je je aanmeld?

De Sportraad van Delft is een vereniging en vertegenwoordigt de stem van jouw sportvereniging en andere sportaanbieders in Delft. Meer informatie over de missie en visie en de doelstellingen van de Sportraad is te vinden op deze website.

De contributie voor de Sportraad van Delft bedraagt € 0,10 per lid van de ingeschreven vereniging met een minimum van €6,50 per jaar. Voor het betalen van de contributie ontvangt de vereniging 1x per jaar een factuur.

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier.