Sporten is leuk en gezond. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Om dat voor elkaar te krijgen lanceerden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportbonden, NOC*NSF en gemeenten in 2011 het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het doel: sportplezier en gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen.

In Delft zijn we in het najaar van 2021 bij elkaar geweest om het gesprek aan te gaan over een positief sportklimaat. Hieronder een korte terugblik op de leerzame en leuke middag:

Sportplezier

Iedere week staan duizenden Delftenaren op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij of nog erger intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om!

Doe jij ook mee?

Er zijn drie belangrijke zaken die we de basisvoorwaarden noemen voor een sociale en veilige omgeving: 

  1. Stel een gedragscode met Normen en Waarden die gelden binnen je vereniging. 
  2. Zorg voor een Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging
  3. Vraag een VOG aan voor jouw vrijwilligers en trainers.

Normen en Waarden – de Gedragscode

Het is wenselijk dat elke vereniging een gedragscode opstelt voor bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters, sporters en alle vrijwilligers, waarbij het voor iedereen binnen de vereniging heel duidelijk moet zijn hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag niet getolereerd wordt. En ook wat je kunt doen als iemand zich hier niet aan houdt. 

Vertrouwenscontactpersoon – VCP-er

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

De Sportraad van Delft vindt het wenselijk dat alle (grote) sportverenigingen een of meer vertrouwenscontactpersonen hebben, die toegankelijk en makkelijk vindbaar zijn en een belangrijke schakel zijn in een sportvereniging; het geeft sporters de kans om melding te maken en steun te zoeken. Het aanstellen op de vereniging van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij wie leden, ouders of vrijwilligers terecht kunnen met hun zorg of verhaal, is ook een belangrijk preventiemiddel.

Er is ook scholing voor Vertrouwenscontactpersoon. Daar krijg je juiste informatie en kennis waardoor jij deze rol op je kan nemen binnen de vereniging. Neem contact op met jouw verenigingsondersteuner per email: vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 

Verklaring omtrent gedrag – VOG  

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Meer weten? 

Wil jij meer weten over een veilig sportklimaat? Bekijk de website van Centrum Veilige Sport Nederland