Sporten is leuk en gezond. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Om dat voor elkaar te krijgen lanceerden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportbonden, NOC*NSF en gemeenten in 2011 het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het doel: sportplezier en gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen.

Sportplezier

Iedere week staan duizenden Delftenaren op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij. Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om.

Wil jij meer weten over een veilig sportklimaat? Kijk dan op de website van Centrum Veilige Sport Nederland

Wat kan jij als vereniging nu doen?

Vraag een VOG aan voor jouw vrijwilligers.

Regeling Gratis VOG – Maak jouw vereniging veiliger (ondertiteld) (VOG 1) – YouTube

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Klik deze link aan voor meer informatie over de VOG.