De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar zijn actief voor alle sportverenigingen in Delft. 

Zij geven kosteloos  informatie, advies en ondersteuning aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van de sportvereniging. 

Zij zetten zich specifiek in voor het vitaal maken en houden van sportverenigingen. Daartoe stimuleren en faciliteren zij ook de samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid van de sportverenigingen voor een gevarieerd, samenhangend sportaanbod voor alle inwonersgroepen in Delft.

Ook moedigen de verenigingsondersteuners de sportverenigingen in Delft aan om een sportaanbod op te zetten voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur.

Daarnaast bieden de buursportcoaches gerichte beweeginterventies aan in samenwerking met scholen, sportverenigingen en in de wijk op diverse sociaalmaatschappelijke thema’s.

Meer informatie over de verenigingsondersteuners en de contactgegevens per wijk is te vinden op de website van Delft voor Elkaar : Lees het complete verhaal.