Home » Nieuws » Delft in 2025 een sportieve vitale stad

Delft in 2025 een sportieve vitale stad

In 2025 zijn Delftenaren gezond en actief, beschikt Delft over een passend voorzieningenniveau, heeft Delft een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte en zijn de Delftse sportverenigingen vitaal, open en maatschappelijk actief.

De gemeente Delft beschrijft met deze woorden haar wensbeeld in ”Visie Sport en bewegen 2017-2025”. Halverwege de rit rijst de vraag of we op koers liggen en of het wensbeeld klopt met de realiteit, zeker gegeven de nieuwe bezuinigingen.

Sport verbindt mensen en zal de komende jaren inclusiever en diverser worden. Delft heeft daarom vitale gezonde sportverenigingen nodig, die meer doen dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod, die actief zijn in de Delftse samenleving en naar vermogen een maatschappelijke bijdrage leveren.  De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar spelen een sleutelrol om deze ontwikkeling te stimuleren.

Delft goes Urban?
Delft wil een stad worden die uitnodigt om te sporten en te bewegen. Dit heeft gevolgen voor de kwantiteit en kwaliteit van sportaccommodaties en de inrichting van de openbare ruimtes.
Kinderen doen nu aan Urban Sport. (freerunning, skateboarden, bmx’en, street football, bootcamp, street hockey, biketrial, boulderen etc). Urban sports zijn booming en het stadium van hype al voorbij. Urban sport kan een middel zijn kinderen te laten bewegen en een gezonde leefstijl te bevorderen. Voor kinderen is sporten en bewegen geen kostenpost maar een investering in de toekomst. Kinderen die op jonge leeftijd verschillende sporten beoefenen en goed leren bewegen, ontwikkelen zich ook beter en lopen de rest van hun leven niet achter de motorische feiten aan.

Preventie
Er gaat heel veel naar het genezen van mensen terwijl voorkomen beter is. Wil de zorg betaalbaar blijven, dan zal preventie een veel grotere rol moeten gaan spelen.  Hoe promoot Delft dit? Zijn er bv voldoende beweegprogramma’s in Delft? Zonder stevige maatregelen zullen de directe medische kosten verdubbelen. De buurtsportcoaches spelen een zeer belangrijke rol als het gaat om meer sportaanbod in wijken en buurten.

Gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Voor de Sportraad is het helder. Willen we al deze doelstellingen bereiken, dan zijn bezuinigingen voor wat betreft verenigingsondersteuners en buurtsportcoaches uit den boze. De Sportraad van Delft daagt de Delftse Politiek uit om Sport en Bewegen een integraal onderdeel te laten zijn van het collegeakkoord na de verkiezingen in 2022.