In september 2020 is het Delftse sportakkoord gesloten. Bij Ring Pass Delft ondertekenden 28 partijen dit sportakkoord, waarmee Delft de handen ineensloeg om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. 

In het Delftse sportakkoord is er gekozen voor drie thema’s, namelijk: “sportstimulatie en innovatie”, “verenigingsondersteuning” en “sport en sociaal domein”. Om dit vorm te geven zijn er drie werkgroepen opgezet, waarbij gelden beschikbaar zijn om acties uit de werkgroepen te kunnen voorzien van een financiële impuls. 

Het streven daarbij is dat alle Delftenaren een leven lang bewegen en sporten. Om dit te bereiken stimuleert de gemeente dat er een sportaanbod is voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur.

1. Sportstimulatie en innovatie

Bij innoveren gaat het om een “nieuw” idee, dienst, activiteit en proces te ontwikkelen op het gebied van sport. Daarnaast is stimuleren het aanjagen, aanmoedigen en/of maatregelen/acties uitzetten om mensen in beweging te krijgen. Dit kan op heel veel verschillende manieren en voor heel veel verschillende doelgroepen. Hierbij is het van belang dat we kijken naar de behoeften van de doelgroep en dat we daarnaast samenwerken waar dat kan.

In de werkgroep is er een splitsing in drie sub werkgroepen met elk hun eigen focus. Voor elke sub werkgroep mooi voorbeeld:

  • Werkgroep stimulering – Hoe kunnen we kinderen op scholen meer stimuleren om te gaan sporten/bewegen? Hiervoor schrijven we een advies aan scholen met daarbij concrete mogelijkheden om over te gaan tot actie i.s.m. verschillende partijen uit Delft.
  • Werkgroep innovatie – Hoe kunnen we volwassenen uit de wijk Tanthof meer in beweging krijgen? Dit willen we gaan doen door buiten sport aan te bieden zonder dat men lid hoeft te worden van een vereniging en/of zich moet houden aan vaste tijden. Hiermee spelen we op een innovatie manier in op de behoeften van de doelgroep.
  • Werkgroep sportaanbod – Delft heeft een breed sportaanbod, maar hoe krijgen we dat bij (nieuwe) sporters in Delft? Hiervoor zijn we druk bezig met verschillende communicatiemiddelen, waarbij een centrale plek voor het sport/beweegaanbod een belangrijk onderdeel is.

Vragen of meedenken? Mail naar i.kahlmann@vtvzhn.nl.

2. Verenigingsondersteuning

Sport verbindt mensen en zal de komende jaren inclusiever en diverser worden. Delft heeft daarom vitale gezonde sportverenigingen nodig, die meer doen dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod, die actief zijn in de Delftse samenleving en naar vermogen een maatschappelijke bijdrage leveren. De werkgroep ‘Verenigingsondersteuning’ richt zich daarom vooral op de vitaliteit van de Delftse sportverenigingen om zo een compleet en gevarieerd sportaanbod te creëren.

Gouden driehoek in balans (NOC*NSF)

Als mensen ergens gaan sporten waar zij gezellig met anderen kunnen sporten, waar een leuke trainer voor de groep staat die ook nog iets bijbrengt, waar iedereen op het eigen niveau kan presteren en waar het prettig vertoeven is, dan is de ervaring dat ze daar lang actief blijven sporten. Sportclubs waarbij de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden.

Door hun maatschappelijke functie kunnen sportverenigingen een spin in het web zijn. Zo richten zij zich bijvoorbeeld ook op een gezonde en veilige sportomgeving, aanbod voor kwetsbare doelgroepen, samenwerking met externe maatschappelijke partijen en vernieuwing.

Deze werkgroep zet zich daarom in om de vitaliteit van de sportverenigingen te vergroten, zodat zij in staat zijn om hun brede maatschappelijke functie te vervullen. De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar spelen een sleutelrol om deze ontwikkeling te stimuleren.

Vragen of meedenken? Mail naar r.vanbarneveld@haaglandenbeweegt.nl.

3. Sport en sociaal domein

De werkgroep Sport en sociaal domein richt zich op participatie, inclusie en werk. Deze werkgroep wilt de Delftse sport en haar organiserend vermogen benutten om zowel de fysieke en emotionele gezondheid van de inwoners van Delft bevorderen als ook de maatschappelijke participatie. Door maatschappelijke initiatieven te starten of te steunen werken we toe naar een Delft waarin iedereen kan meedoen. De werkgroep zet zich onder andere in voor mensen met een beperking, ouderen en jeugd. 

Delft wil een stad worden die uitnodigt om te sporten en te bewegen. Dit heeft gevolgen voor de kwantiteit en kwaliteit van sportaccommodaties en de inrichting van de openbare ruimtes. Kinderen doen nu aan Urban Sport. (freerunning, skateboarden, bmx’en, street football, bootcamp, street hockey, biketrial, boulderen etc). Urban sport kan een middel zijn kinderen te laten bewegen en een gezonde leefstijl te bevorderen. Bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar zorgt ook voor contact met anderen en geeft een doel bij de invulling van de dag. De buurtsportcoaches zijn daarbij de belangrijker gangmakers als het gaat om meer sportaanbod in wijken en buurten.

Vind je het interessant om mee te denken in een van deze werkgroepen of heb je een idee? Leuk om het er eens over te hebben! Stuur even een mail naar de verenigingsondersteuners Delft voor Elkaar : vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 

Bekijk hier het hele Sportakkoord