Sporten is leuk en gezond. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Bij het thema ‘Sociaal veilige sport’ creëren we een sociaal veilige sport waarbij sportaanbieders worden gestimuleerd om te voldoen aan de vier basiseisen, normen en waarden stellen en de beschikbare ondersteuningsinstrumenten gebruiken. Het fundament voor een leven lang sport en bewegen wordt gelegd in de jeugd.

Doe jij ook mee?

Er zijn vier belangrijke zaken die we de basisvoorwaarden noemen voor een sociale veilig sportklimaat: 

  1. Benoem ’n commissie of persoon als het aanspreekpunt binnen de vereniging
  2. Vraag VOG’s aan voor jouw vrijwilligers en trainers
  3. Stel gedragsregels op met Normen en Waarden die gelden binnen je vereniging. 
  4. Stel een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan op de vereniging

Aanspreekpunt binnen de vereniging

Een belangrijke, eerste stap is het benoemen van een commissie of een verantwoordelijk persoon binnen de vereniging die er voor zorgt dat het thema Sociaal Veilig Sportklimaat geborgd wordt.

De commissie of persoon is het aanspreekpunt binnen de vereniging.

Het doel is uiteindelijk om een basis te creëren waarop iedereen veilig en met plezier kan sporten en van sport kan genieten, waardoor het fundament van de sport wordt versterkt.

Open de eerste Routekaart

Verklaring omtrent gedrag – VOG  

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. 

Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG’s voor uw vrijwilligers kosteloos. De vereniging hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

Open de tweede Routekaart

Normen en Waarden – de Gedragscode

Het opstellen van gedragsregels schept duidelijkheid en biedt de mogelijkheid tot een aanspreekcultuur. Je kunt de gedragsregels opstellen voor bijvoorbeeld trainers, coaches, scheidsrechter, bestuur, spelers en bezoekers. Het document waarin alle verschillende gedragsregels staan geformuleerd, noem je een gedragscode

Het moet voor iedereen binnen de vereniging heel duidelijk zijn hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag niet getolereerd wordt. En ook wat je kunt doen als iemand zich hier niet aan houdt. 

Door ze via verschillende wegen en op verschillende momenten te communiceren weet je zeker dat het geen papieren tijger wordt, maar dat het – met de tijd-  de identiteit van de vereniging vormt.

Open de derde Routekaart

Vertrouwenscontactpersoon – VCP-er

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

Door te voorzien in de vorige 3 basisvoorwaarden, zijn de randvoorwaarden gesteld om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen binnen de vereniging.

De Sportraad van Delft vindt het wenselijk dat alle (grote) sportverenigingen een of meer vertrouwenscontactpersonen hebben, die toegankelijk en makkelijk vindbaar zijn en een belangrijke schakel zijn in een sportvereniging; het geeft sporters de kans om melding te maken en steun te zoeken. Het aanstellen op de vereniging van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij wie leden, ouders of vrijwilligers terecht kunnen met hun zorg of verhaal, is ook een belangrijk preventiemiddel.

Het advies zou zijn: stel twee vertrouwenscontactpersonen aan, 1 man én 1 vrouw. Dit vergemakkelijkt en verlaagt de drempel voor leden om een vertrouwenscontactpersoon uit te zoeken waar ze zich het prettigst bij voelen.

Er is ook scholing voor Vertrouwenscontactpersoon. Daar krijg je juiste informatie en kennis waardoor jij deze rol op je kan nemen binnen de vereniging. Deze cursus is kosteloos te volgen. Hebben jullie binnen de vereniging nog geen (opgeleide) VCP of is het niet helemaal duidelijk wat deze functie inhoudt?

Neem contact op met jouw verenigingsondersteuner per email: vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 

Open de vierde Routekaart

Aan de slag

Wil jij aan de slag met een sociaal veilig sportklimaat? Neem contact op met jouw verenigingsondersteuner: vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 

Wil jij meer weten over een veilig sportklimaat? Bekijk de website van Centrum Veilige Sport Nederland

Meedenken over een sociaal veilig sportklimaat in Delft?

Wil jij meedenken over een Delftse aanpak voor een sociaal veilig sportklimaat? Neem dan contact op met Leroy Nijhoff. bestuurslid Sportraad