Wie zijn we en wat doen we?

De Sportraad van Delft, opgericht in 1948, behartigt de belangen van de Delftse sportverenigingen en sportbeoefenaren en is dé partner voor de gemeente Delft en voor politieke en andere maatschappelijke organisaties.

De laatste jaren is er meer nadruk komen te liggen op sportbeoefening in welke vorm dan ook. De Sportraad van Delft heeft daarom in 2021 haar Missie en in het verlengde daarvan haar doelstellingen aangepast waarbij het accent ligt op Sport én Bewegen. Lees voor uitgebreide informatie onze missie, visie en doelstellingen.

Momenteel telt de gemeente Delft circa 125 sportverenigingen, waarvan er circa 90 zijn lid zijn van de Sportraad. Heb jij interesse om lid te worden?

De website
Onder het menu ‘Sportraad‘ staan de wat formele zaken van deze sportraad beschreven. Naast onze Missie en Visie, de bestuursleden van deze raad en de Sportonderscheidingen van de Gemeente Delft staat er een korte geschiedenis weergegeven van deze raad.

Onder het menu ‘Informatie’ staan de lopende programma’s, de actuele projecten en activiteiten.

Alle beleidsstukken, gemeentelijke nota’s en jaarverslagen en overige openbare documenten zijn terug te vinden en te downloaden bij de diverse tabbladen onder het menu ‘Documenten’.  

Nieuwsbrief
Het Delfts Verenigingsnieuws is een initiatief van de verenigingsondersteuners van ‘Delft voor Elkaar’ en de Sportraad van Delft. Deze Nieuwsbrief verschijnt ongeveer elke twee maanden. Men kan zich hier abonneren voor de nieuwsbrief.

De Sportraad werkt nauw samen met de verenigingsondersteuners en buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar.