Home » Nieuws » Terugblik op ALV van 13 sept 2021

Terugblik op ALV van 13 sept 2021

Op 13 september jl. vond de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad plaats. Na het goedkeuren van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting, werd Leroy Nijhoff (25) als ons nieuwe jonge bestuurslid gepresenteerd. Daarna gaf onze wethouder Karin Schrederhof een uitgebreide presentatie over de Investeringsagenda Sportaccommodaties. Daarbij kwam ook ter sprake, dat Delft voor Elkaar in 2023/2024 10% zal moeten inleveren, omdat Delft eerder dit jaar geen sluitende begroting had.

Rachèl van Barneveld (Delft voor Elkaar) gaf een presentatie over de stand van zaken bij het Delftse Sportakkoord en zij liet de nieuwe website voor alle sportverenigingen in Delft zien: https://sportenindelft.nl/. Daarna hield Tjalling van der Zee een presentatie over de Delftse Sportweek van 16-24 oktober 2021.

Als laatste punt van de vergadering gaf de voorzitter Cees van Velzen een toelichting over de doelstellingen van de sportraad met haar missie en visie voor de komende jaren. Hierna vond er een boeiende discussie plaats tussen aanwezigen. 

Nieuw logo, nieuwe website, nieuwe uitstaling

Als afsluiting werd het nieuwe logo en deze nieuwe website gelanceerd. Het nieuwe logo symboliseert de diversiteit in de samenleving en samenwerking tussen de verschillende partijen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Op deze vernieuwde website zullen we frequenter Nieuws plaatsen en zijn alle openbare documenten te downloaden en staan onze hoofdactiviteiten beschreven onder het kopje ‘Informatie’

Klik hier om de conceptnotulen van de ALV te lezen.