Home » Nieuws » ALV en Sportcafe over verduurzamen – 13 nov 2023

ALV en Sportcafe over verduurzamen – 13 nov 2023

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft op maandag 13 november 2023. Aansluitend op de ALV zal het thema deze avond gaan over het verduurzamen van sportverenigingen.

Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van petanque vereniging MIDI, Sportpark Brasserskade, Sportring 10 in Delft, achter de squashhal, voorbij de golfbaan. Aanvang vergadering: 19:30 uur. Inloop vanaf 19:15 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen bestuur
 4. Vaststelling verslag ALV d.d. 24 april 2023
 5. Verkiezing bestuurslid.
  Jasper van Schie wordt als kandidaat-bestuurslid door het bestuur voorgesteld –
  Ten minste 3 lid-verenigingen kunnen voor 6 november a.s. tegen kandidaten voorstellen bij het secretariaat van de Sportraad van Delft 
 6. Vaststelling contributie en begroting 2024
 7. Korte toelichting Sportvisie 2030 van de Sportraad van Delft
  Vragen over deze Sportvisie 2030, gaarne voor 9 november sturen naar het secretariaat van de sportraad: secretaris@sportraadvandelft.nl
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering rond 19.55

  Alle bijlagen zijn te vinden via deze link in de Dropbox map
  Daar staan: Concept verslag ALV d.d. 24 april 2023, Conceptbegroting 2024, Agenda ALV, Concept Sportvisie 2030 en toelichting agendapunt 5.

Aanvang sportcafé: 20:00 uur – Thema Duurzaamheid

Het verduurzamen van de sport en de sportaccommodaties en wat komt er allemaal bij kijken is een grote uitdaging de komende jaren. De Sportraad van Delft en Delft voor Elkaar zijn benieuwd naar de wensen en behoeften van verenigingen op het gebied van duurzaamheid. Dit is dan ook het moment om vragen te stellen en ondersteuning aan te vragen in welke vorm dan ook.

Gasten zijn o.a. 015duurzaamheid/deelstroom en TU-Delft.  Zij nemen ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen.
De volgende thema’s worden besproken:

 • Verduurzaming van de sportaccommodatie
 • (Financiële) regelingen en tegemoetkomingen
 • Regels overheid in aanloop naar klimaatneutraal in 2030

Na afloop, rond 21.45, is er gelegenheid voor een samen zijn met een hapje en een drankje.

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 13 november 2023 bij MIDI aan de Sportring 10 bij de Brasserskade.