Nieuwe subsidieregeling noodsteun energiekosten Delftse maatschappelijke organisaties

De nieuwe subsidieregeling van de gemeente Delft is opgesteld naar aanleiding van de resultaten van de enquête die we een tijdje geleden hebben gehouden. De vragen gingen over de gevolgen … Lees verder ››

ALV Sportraad van Delft op ma 24 april met Sportcafe

Aan de bestuurders van de Delftse sportverenigingen en sportaanbieders en verdere belangstellenden. Maandagavond 24 april 2023 organiseren wij een nieuw Sportcafe met daaraan voorafgaand onze Algemene Ledenvergadering (ALV) met wethouder … Lees verder ››

Cijfers van Delfts Sportakkoord 2022

Met het Delftse sportakkoord zetten we al een aantal jaar in op een gezonde Delftse samenleving. Met nieuwe initiatieven worden verenigingen gezond en toekomstbestendiger en maken we dit toegankelijker voor … Lees verder ››

Gouden sportspeld voor Bruun van der Steuijt

Op 4 januari 2023 heeft Bruun van der Steuijt een gouden sportspeld ontvangen van wethouder Karin Schrederhof. Bruun van der Steuijt is al ruim 30 jaar lid van AV De … Lees verder ››

Investeer in de ontwikkeling van jouw vereniging!

De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar zijn actief voor alle sportverenigingen in Delft. Zij geven kosteloos informatie, advies en ondersteuning aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het … Lees verder ››

Vier vragen aan de Delftse Sportaanbieders

Op 14 november 2022 vond het allereerste Delftse Sportcafé plaats in de kantine van Vitesse Delft. De avond stond in het teken van ‘De sportvereniging van de toekomst’. Vierenveertig verenigingsbestuursleden gaven … Lees verder ››

Nieuwjaarswens 2023

Het jaar 2023 wordt hopelijk een jaar waar weer met veel plezier bewogen kan worden! Met name de Delftse sportverengingen spelen daarbij een cruciale rol! Het verenigingsleven is immers één … Lees verder ››

Reminder: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In April 2021 hebben wij de Sportvereningen op de hoogte gesteld (zie nieuwsbericht) dat alle verenigingen en stichtingen moeten voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. WBTR De … Lees verder ››

1 2 3 4 5 8