Home » Nieuws » Delftse Sportweek van 18-25 oktober

Delftse Sportweek van 18-25 oktober

In de week van 18 tot en met 25 oktober wordt er een gezamenlijke activiteit met de Delftse sportverenigingen ontwikkeld: de Delftse Sportweek.

Het doel van deze unieke sportweek is inwoners van Delft in contact te brengen met het aanbod van Delftse verenigingen. Juist na de coronaperiode is het belangrijk dat er weer voldoende aandacht is voor sport & bewegen. Met dit initiatief wordt ook de sportverenigingen een steun in de rug gegeven om op een leuke manier contact te leggen met bestaande sporters/leden of nieuwe doelgroepen voor hun sport.

De week is gericht op jong én oud, op actieve of meer incidentele sporters. Of zelfs op iedereen die wil beginnen. Delft wil mensen inspireren weer lekker in beweging te komen. Samen met de verenigingen zal een kalender met activiteiten worden aangeboden waarop inwoners kunnen inschrijven. Om mensen daarop attent te maken zal binnen de gemeentegrenzen van Delft een promotiecampagne worden gevoerd via onder andere sociale media. De slogan achter de campagne luidt: “Heel Delft weer aan het bewegen. Iedereen kan meedoen”.

Daarnaast is er per vereniging een budget beschikbaar om eventuele extra kosten van een verenigingsactiviteit te kunnen dekken. De Delftse Sportweek is een initiatief van het Sportakkoord Delft in nauwe samenwerking met Haaglanden Beweegt en de Sportraad.

Meer informatie is vanaf 8 september te vinden op de website www.heeldelftsport.nl. Daar kunnen verenigingen hun belangstelling om mee te doen registeren en kunnen inwoners kijken aan welke activiteit ze mee zouden willen doen.  

Lees verder: Heel Delft weer aan het bewegen – okt. 2021