Home » Nieuws » Is jouw sportclub al rookvrij?

Is jouw sportclub al rookvrij?

Het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien aantrekkelijk.

Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers, coaches en ouders. Zien roken, doet roken!

Steeds meer plekken in Nederland worden rookvrij, in regio Haaglanden en ook in Delft zijn al verschillende sportverenigingen en complexen rookvrij.  Op 22 juni 2021 was Peter van Haagen, voorzitter van Ring Pass samen met Gert-Jan Bunt, operationeel directeur bij ADO tafelgast bij het regionaal webinar rookvrije omgeving georganiseerd door GGD Haaglanden. Ze vertelden over te nemen stappen naar rookvrij, over hobbels maar vooral over doen!

Wil jij ook dat jouw sportcomplex rookvrij wordt of heeft u nog vragen? Neem contact op met de GGD voor advies en ondersteuning via rookvrijeomgeving@ggdhaaglanden.nl

Wist je al dat elke buitensportvereniging gratis borden kan bestellen? Doe je voordeel ermee!

Het gehele webinar van 22 juni 2021 terugkijken? Klik op onderstaande links :

Q&A | Vraag en antwoord tijdens Webinar Rookvrije Omgeving Haaglanden

Vraag: Waaruit wordt geconcludeerd dat in vijf jaar tijd de cijfers niet zijn veranderd?
Antwoord : Daar zijn op dit moment nog niet echt bewijzen voor. Op dit moment worden voor Haaglanden de resultaten van de Gezondheidsenquête geanalyseerd. Deze zijn na de zomer beschikbaar via www.gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl. Elke vier jaar wordt door de GGD-onderzoek gedaan onder volwassenen en onder jongeren. De jongeren enquête wordt na de zomer uitgezet. De resultaten hiervan worden verwacht in het voorjaar van 2022. De laatste landelijke cijfers zijn beschikbaar via Trimbos.

Vraag: Veel plaatsen worden zichtbaar rookvrij, maar door het rookvrij maken van veel plaatsen zijn er meer peuken in de openbare ruimte terecht gekomen. Voor een middelbare school liggen al snel 200 peuken en in speeltuinen kom je makkelijk aan 500 peuken. Ik denk dat de aanwezigheid van peuken bijdraagt aan het ‘normaal vinden’ van tabak. En dat het zelfs misschien werkt als een soort van reclame. Wordt er iets gedaan aan de aanwezigheid van peuken?
Antwoord: De aanwezigheid van peuken is onderdeel van de aanpak in de Rookvrije Omgeving. Het is belangrijk om hierover te communiceren en hierover afspraken te maken tussen gemeenten en organisaties. Maar ook rokers te wijzen op hun verantwoordelijkheden zoals we dat doen op burgers als het gaat over troep gooien op straat. Er zijn producten waarmee je zwerfafval van sigarettenpeuken voorkomt. Op de website van de Rookvrije Generatie is een toolkit met tips en trics met handige gespreksvoorbeelden  voor de naleving op en rond een rookvrij terrein.

Vraag: Wanneer klop je aan bij de GGD en wanneer bij de gezondheidsfondsen voor rookvrij? Als je rookvrij wilt worden
Antwoord: Bij de GGD klop je aan voor al je vragen en lokale ondersteuning. Dat kan door een mail te sturen aan rookvrijeomgeving@ggdhaaglanden.nl en bij de gezondheidsfondsen kun je terecht voor digitale ondersteuning zoals stappenplannen, toolkits, voorbeelden en materialen om te bestellen die bijdragen aan zichtbaar rookvrij.

Vraag: Maar verbieden kan dus niet?
Antwoord: Verbieden kan alleen op basis van wetgeving. Dat is tot nu toe landelijk geregeld voor openbare ruimten waaronder onderwijsinstellingen en op schoolterreinen. Gemeenten kunnen een verbod regelen via een APV-maatregel. Kijk hier voor informatie over deze Algemene Plaatselijke Verordening en voorbeelden.

Vraag: Het valt me op dat de Gemeente MD het heel professioneel oppakt, maar dit gaat vooral over de Gemeente zelf. Andere organisaties, zoals sportverenigingen, hebben het nog wel iets moeilijker. Mensen komen daar namelijk in hun vrije tijd, je hebt te maken met vrijwilligers, geen budget in huidige begroting voor ondersteuning/werkgroepen etc. Vrijwilligers zijn vaak oudere mensen, die bijvoorbeeld nog wel roken. Het maakt het ingewikkeld, je verliest mogelijk vrijwilligers. Is het advies om in 1xrookvrij te worden of stapsgewijs?
Antwoord: Het uitgangspunt is samenwerken en stap-voor-stap toewerken naar rookvrij. Elke organisatie maakt daarin eigen keuzes. Een sportvereniging kan dat doen van deels rookvrij naar geheel rookvrij. Er zijn voorbeelden en stappenplannen over hoe je dit doet. Lees nog meer vragen en antwoorden en over een enquête.

Vraag: Is er ook ervaring met het rookvrij maken van locaties waar juist veel ouderen komen (denk aan wijkcentra, verzorgingshuizen)?
Antwoord: Oudereninstellingen vallen onder zorginstellingen waarvoor een ondersteunende Toolkit is gemaakt. Op de meeste zorglocaties worden afspraken overgemaakt over roken zodat dit geen overlast oplevert voor medebewoners of zorgverleners. ActiZ – de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken – vraagt aandacht voor specifieke groepen (bijvoorbeeld bewoners met Korsakov) voor wie roken op de eigen kamer niet verantwoord is gezien het ziektebeeld. Het is belangrijk om het open gesprek te voeren over roken, niet over een rookverbod te spreken maar over een beweging naar rookvrij.

Vraag: Goed om de roker serieus te nemen, maar wat dan met derdehands roken binnen de kinderopvang?
Antwoord: Lees meer over wat derdehands rook is, de schadelijkheid en het voorkomen van in de volgende link →https://www.rokeninfo.nl/feiten/wat-is-derdehands-rook

Vraag: Fijn dat organisaties aandacht besteden aan de ruimte rondom gebouwen. Bij scholen is dit ook nodig. Met wie kan ik contact opnemen om dit ook op scholen te veranderen (scholen in Den Haag)?
Antwoord: Met de Gezonde School Adviseurs (GSA) van Den Haag via gezondeschool@ggdhaaglanden.nl De GSA kan meedenken, maar ook de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg, leerlingenraad, ouderraad, buurtbewoners en waar nodig wijkagent.

Vraag: Heeft Ring Pass een afgesloten sportterrein. Dat is volgens mij gemakkelijker rookvrij te maken dat bijvoorbeeld een openbaar sportterrein?
Antwoord: Ring Pass heeft een afgesloten sportterrein.

Vraag: Hoe hebben jullie bij Ring Pass de gesprekken gevoerd met de rokers? De rokers uitgenodigd op  inspreekavonden of iets dergelijks? Of gewoon op de speeldagen langs het veld de rokers aangesproken?
Antwoord: Er is veel gecommuniceerd en een enquête gehouden in 2018 voor een geheel rookvrije sportvereniging. De petitie hiervoor is getekend, ook door rokers! Een Algemene Ledenvergadering is ingericht voor vraag en antwoord over rookvrij. Mensen die vanaf 1 mei 2019 roken op het terrein, mogelijk borden of andere vormen van communicatie hebben gemist of negeren werden/worden hierop aangesproken. Over het algemeen doven mensen direct hun sigaret en anders worden zij vriendelijk verzocht het terrein te verlaten. Het is rookvrij bij Ring Pass!