Home » Nieuws » Algemene Ledenvergadering 25 april 2022

Algemene Ledenvergadering 25 april 2022

Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt haar leden van harte uit voor de bijwoning van de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft, welke gehouden wordt op maandag 25 april 2022 in de kantine van voetbalclub DVC aan de Brasserskade. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom. 

Aanvang van de ALV is om 20:00 uur.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen bestuur
  • Sportraad bestaat 75 jaar in 2023
  • Delftse Sportweek 2022
  • Vacature Bestuur – Marina La Vos stopt
 4. Bestuurlijke zaken
  1. Vaststelling verslag ALV dd. 13 september 2021
  2. Jaarverslag 2021
  3. Jaarrekening 2021
  4. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2021
  5. Verkiezing van de kascommissie: Uittredend volgens rooster: Peter van Mulbregt (BUDO Gouweleeuw). Voorstel om Ton Konincks (AV de Koplopers) te benoemen als lid

   Korte Pauze rond 20.40 – koffie / thee

 5. Diverse werkgroepen – Sportakkoord
  1. Op weg naar een Positief Sportklimaat – Plan de Campagne
  2. Gezamenlijke Inkoop – Stand van Zaken
  3. De Factsheet over Sport én Bewegen in Delft – toelichting
  4. Delfts Sportakkoord – Update en Thema’s 2022
 6. Stand van zaken vanuit de Gemeente inzake Sport én Bewegen              
 7. Rondvraag
 8. Sluiting vergadering rond 21.30.

Alle vergaderstukken zijn te vinden via onze dropbox map

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 25 april 2022 bij de voetbalvereniging DVC.

Na afloop is er gelegenheid voor een samen zijn met een hapje en een drankje.

Het bestuur