Home » Nieuws » Aankondiging: ALV op 13 sept 2021

Aankondiging: ALV op 13 sept 2021

Het bestuur van de Sportraad van Delft nodigt u van harte uit voor de bijwoning van de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft, welke gehouden wordt op maandag 13 september 2021 in ‘de Schaapskooi’, Korftlaan 3, 2616 LJ Delft. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom.

Aanvang van de ALV is om 20:00 uur.

Na afloop is er gelegenheid voor een samen zijn met een hapje en een drankje.

Het bestuur van de Sportraad van Delft hoopt u allen te mogen begroeten op maandag 13 september 2021 in “de Schaapskooi”.

Een sportieve groet,

Cees van Velzen, Guus Heemskerk, Marina La Vos en Frank Engering

Bestuur Sportraad van Delft