Home » Nieuws » Bijeenkomst “Positief sportklimaat” op 1 okt ’21

Bijeenkomst “Positief sportklimaat” op 1 okt ’21

Hoe kunnen wij er samen met sportverenigingen voor zorgen dat iedereen zich veilig én welkom voelt? Daar gaan we graag met u en verschillende (oud)sporters over in gesprek. Wij nodigen u daarom van harte uit voor de bijeenkomst: Positief Sportklimaat in Delft.
Deze vindt plaats op vrijdag 1 oktober van 16:00 – 19:00 uur in de Van der Mandelezaal bij Prinsenhof Delft.

De startbijeenkomst is een initiatief van het Delftse Sportakkoord. Alle Delftenaren een leven lang bewegen en sporten: jong en oud, rijk en arm, talent en gezelligheidssporter, met en zonder beperking. Delftse sportverenigingen zijn belangrijke partners om dit mogelijk te maken

Diversiteit in de Delftse sport
De bijeenkomst is voor bestuurders, trainers, coaches, begeleiders en sporters zelf. Het doel van de bijeenkomst is Delftse sportverenigingen samenbrengen om diversiteit in sport bespreekbaar te maken. De onderwerpen die we met elkaar willen bespreken zijn:

  • sporten met een beperking
  • sporten voor LHBTI+ leden
  • sporten met een andere culturele achtergrond

Sprekers als Karin Blankenstein, oud-keeper Hayati Boyla en sporters met een beperking komen aan het woord. Daarnaast is er genoeg ruimte om op de verschillende onderwerpen mee te praten. Samen kunnen wij werken aan een positief sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 17 september aanstaande via vo.delft@haaglandenbeweegt.nl. Geef daarbij aan met hoeveel personen en vanuit welke vereniging u komt. De corona maatregelen die op 1 oktober gelden worden in acht genomen. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. 

Inclusief sportaanbod
Met het Nationaal Sportakkoord zet de gemeente Delft zich actief in voor de Delftse sport. Zo krijgt iedereen in Delft de kans om te sporten. Helaas is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Mensen met een beperking, een laag inkomen, ouderen, LHBTI+ leden of andere culturele achtergrond sporten gemiddeld minder. Ze voelen zich ook minder veilig. Door het sportaanbod inclusiever te maken kan iedereen meedoen. Dat willen we samen met u mogelijk maken. Kortom: een inspirerende bijeenkomst waarbij u het verschil kunt maken voor sporters in Delft.

Nulmeting
Om inzicht te krijgen in het huidige beleid en de communicatie over o.a. diversiteit en inclusie binnen uw vereniging, vragen we Delftse sportverenigingen mee te doen aan een nulmeting. Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons om inzicht te krijgen in hoe Delftse sportverenigingen omgaan met diversiteit en zorgen voor een veilige omgeving binnen de club. Op basis van de antwoorden, zullen vraaggerichte activiteiten als cursussen worden aangeboden om verenigingen te ondersteunen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van beleid.

Een bestuurder en twee personen binnen de club met een andere functie kunnen de vragenlijst invullen. De gegevens worden op anonieme wijze gedeeld. Vul deze vragenlijst alstublieft uiterlijk 24 september aanstaande in via deze  link 

Heeft u vragen?
We kijken uit naar uw komst om in gesprek te gaan over diversiteit in de Delftse sport. Heeft u voorafgaand aan de bijeenkomst nog vragen? Neem dan contact op met Fabienne Smith (fsmith@delft.nl).

Met sportieve groet,

Werkgroep ‘Een positief sportklimaat voor iedereen’
Jan Vrins – Full Speed
Wicher Schreuder – DHC
Hafida Azouagh, Fabienne Smith en Liza van Baarle – Gemeente Delft
Rachèl van Barneveld – Delft voor Elkaar