Home » Nieuws » Bezuinigingen op Sportactiviteiten van tafel!

Bezuinigingen op Sportactiviteiten van tafel!

De Sportraad van Delft is zeer verheugd met het bericht dat het stadsbestuur heeft besloten de voorgenomen bezuinigingen bij Delft voor Elkaar in ieder geval deels terug te draaien en om zo sport relateerde activiteiten te kunnen blijven financieren. Het belang van Sporten én Bewegen, al dan niet in georganiseerd verband, kan wat ons betreft niet genoeg benadrukt worden!

Het kunnen sporten en bewegen gaat niet altijd van zelf. Zeker in deze periode is alles nog urgenter. Het realiseren van een gezonde leefstijl, waarin het sporten en bewegen een cruciale rol spelen, vraagt veel van mensen en ook van de (sport) organisaties die dat mede mogelijk moeten maken. Daarom is het zó belangrijk dat er niet wordt bezuinigd op de werkzaamheden van de verenigingsondersteuners en de buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar en Haaglanden Beweegt.  Want de gevolgen van bezuinigen op de professionele ondersteuning van sporten en bewegen zou desastreus kunnen uitpakken. Sporten en bewegen zijn immers te zien als preventie in de zin dat het mensen gezonder houdt en daardoor minder een beroep hoeven te doen op de veel duurdere inzet van zorg.

Social Return on Investment (SROI)
Dat blijkt ook uit onderzoek in 2019 door Rebel en Mulier Instituut dat de ‘social return on investment’ van sport en bewegen wordt geschat op een factor 2,51. Dit betekent dat de maatschappelijke opbrengsten 2,51 keer zo hoog zijn als de kosten. Alle investeringen in sport en bewegen leveren dus maatschappelijke meerwaarde op.

Het beschikbaar hebben van voldoende menskracht (karttrekkers) blijft naar de mening van de Sportraad van Delft van essentieel belang teneinde de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van het lokale Sportakkoord te borgen. De gemeente heeft gekozen voor een lokaal Sportakkoord, dat breed gedragen tot stand is gebracht. De regie op de samenwerking, het aanjagen en verbinden vanuit de rol als kartrekker is onmisbaar gebleken. Afgelopen jaren is veel energie gestoken in onderwerpen als positieve gezondheid, jongeren op gezond gewicht, gezonde sportkantines, rookvrije sportcomplexen etc. Dat is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de verengingsondersteuners en buurtsportcoaches. Zij geven als enige partij in de gemeente uitvoering aan het sportbeleid en dus ook aan het welzijnsbeleid.

AV40 Houtloop

Sport en de sociale cohesie

Sport verbindt mensen en zal de komende jaren inclusiever en diverser worden. Delft heeft daarom vitale gezonde sportverenigingen nodig, die meer doen dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod, die actief zijn in de Delftse samenleving. Voor Sportverenigingen is het vaak moeilijk om dit van de grond te krijgen. De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar zullen deze ontwikkeling stimuleren. Zij spelen een sleutelrol om de sociale en maatschappelijke betrokkenheid en de afstand van kwetsbare groepen tot de samenleving te verkleinen.

Speelruimte in de Wijk.
Speelruimte in de Wijk.

Delft heeft in haar wensbeeld ”Sport en bewegen 2017-2025” geschreven dat ze een sportieve vitale stad wil worden die uitnodigt om te sporten en te bewegen, een stad met een goede voorzieningen en een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, met Delftse sportverenigingen die vitaal, open en maatschappelijk actief zijn. We zullen dit met zijn allen moeten doen: De Gemeente Delft, Delft voor Elkaar en alle sportclubs en sportaanbieders, die Delft rijk is.