Home » Nieuws » Gezocht (jonge) bestuursleden.

Gezocht (jonge) bestuursleden.

We willen de jeugd nadrukkelijk een stem geven, maar natuurlijk ook andere belangstellenden. 

Dus vind jij dat Sport en Bewegen in Delft een extra impuls verdient, wil je ook invloed uitoefenen op het Sportklimaat in Delft en wil je daar verandering inbrengen? Wil je kennis opdoen in het besturen vanuit een onafhankelijk adviesorgaan of heb je al ervaring en kan je helpen om van Delft een sportieve vitale stad te maken, waarbij alle bewoners in staat zijn om te Sporten én Bewegen?

Neem dan contact op met de voorzitter van de Sportraad:
voorzitter@sportraadvandelft.nl