Home » Nieuws » Gezamenlijke inkoop

Gezamenlijke inkoop

Vanuit het Sportakkoord Delft is de wens naar voren gekomen om te onderzoeken wat er mogelijk is om met een aantal sportclubs gezamenlijk inkopen te doen. Denk daarbij aan Afvalverwerking, Horeca, Frituurvet e.d.

We willen allereerst kijken naar de mogelijkheden bij de afvalverwerking. Het gaat daarbij om Restafval, Glas en Papier. PMD zal in veel gevallen niet gescheiden worden op sportclubs en terecht komen bij het restafval.

Eerst willen we onderzoeken welke verenigingen meewillen doen, zodat we inzicht krijgen in de situatie bij de sportverenigingen in Delft.  Mogelijkerwijs gaan we ook informeren bij sportverenigingen die op de grens van de gemeente Delft gesitueerd zijn.

Als er voldoende belangstelling is gaan we in gesprek met een aantal afvalverwerkingspartijen en komen wij terug z.s.m. bij de geïnteresseerde sportverenigingen voor een geheel vrijblijvend aanbod.

Als uw vereniging meedoet, dan verzoeken wij u om voor 20 maart 2022 het formulier (hier downloaden) aan ons retour te zenden. 

Ter informatie. In Den Haag is een uitgebreide rapportage gemaakt over de gezamenlijke inkoop bij Sportverenigingen in opdracht van de Gemeente Den Haag

NB. De verenigingen op de sportparken Brasserskade, Bieslandhof, Paulmolen, Kruithuis, Tanthof Zuid, Kerkpolder en Hof van Delft hebben dit bericht ook per email ontvangen. 

Met vriendelijke groet

Frank Engering – Bestuurslid Sportraad van Delft
Pieter van Veen – Bestuurslid Externe zaken Vitesse Delft