Home » Nieuws » Binnensportvoorzieningen in Delft – rapportage

Binnensportvoorzieningen in Delft – rapportage

De gemeente Delft werkt aan een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Onderdeel hiervan is het realiseren van voldoende sportvoorzieningen, zowel voor buiten- als binnensport. Voor de buitensport heeft de gemeente dit goed in beeld, voor de binnensport is dit meer diffuus. Om de vraag en het aanbod van binnensportvoorzieningen, ook in relatie tot toekomstige ontwikkelingen, in kaart te brengen heeft de Gemeente Delft, ICS adviseurs gevraagd een onderzoek uit te voeren gericht op de volgende aspecten:

 • Vraag naar en aanbod van binnensportvoorzieningen in Delft in kaart brengen. Hierbij gaat het om:
  • inzicht in hoeverre huidige binnensportvoorzieningen verenigingsport kunnen faciliteren;
  • de huidige vraag van Delftse binnensportverengingen (ook als zij buiten Delft inhuren) in kaart brengen op basis van programmering en ledenaantal;
  • de toekomstige vraag naar aanleiding van groei van de stad en aantrekkende werking van
   eventuele nieuwe voorzieningen in kaart brengen;
  • inzicht in (huidige en toekomstige) behoefte van ongeorganiseerde sporters voor
   binnensportvoorzieningen;
 • Vraag matchen met huidig aanbod;
 • Benodigde type voorzieningen in kaart brengen;
 • Relatie tot onderwijshuisvesting.

In deze rapportage zijn de uitkomsten van dit onderzoek vastgelegd. Klik hier om het rapport te openen.