Home » Nieuws » Sportcafé na ALV op 14 november 2022

Sportcafé na ALV op 14 november 2022


Beste verenigingsbestuurders en andere geïnteresseerden,

Op initiatief van de werkgroep Verenigingsondersteuning organiseert de Sportraad van Delft – aansluitend op de Algemene Ledenvergadering – 

Het Sportcafé:“Is jouw sportclub klaar voor de toekomst?”

Door het organiseren van een Sportcafé willen wij jullie sportclub voorbereiden op de toekomst door elkaar te ontmoeten met een hapje eten en een drankje op 14 november 2022 vanaf 18.00 in de kantine van Vitesse Delft (Henk van Riessenlaan 2, Delft).

Sportverenigingen vormen al jaren een belangrijke hoeksteen van onze maatschappij. Ze brengen veel inwoners in beweging, maar het is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en verenigen. Maar de wereld verandert en ook het sportlandschap verandert. We zien dat sportverenigingen onder druk en voor grote uitdagingen staan.

Wilt u uw sportvereniging versterken? Wilt u een keer tijd vrijmaken om stil te staan bij uw vereniging en waar het naartoe moet met de vereniging? Laat u dan inspireren tijdens een inspiratiesessie over verenigingsbesturen van de toekomst.  

Daniel Klijn van Brug8 is die avond onze bezielende gespreksleider. Hij is organisatieadviseur en eigenaar van Brug8. Hij heeft diverse management- en directiefuncties bekleed bij sportorganisaties. Daniel is grondlegger van ‘besturen met een visie’ en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange ervaring als manager en adviseur bij sportverenigingen en sportorganisaties.

Tijdens het sportcafé ga je samen met andere verenigingsbestuurders en belanghebbenden uit politiek en maatschappelijke organisaties aan de slag over de vraag hoe jouw vereniging klaar te maken voor de toekomst.

Met het jaar 2030 als stip op horizon willen we samen met alle aanwezigen een begin maken met het formuleren van concrete ambities en actiepunten met betrekking tot o.a. duurzaamheid, diversiteit en manier van besturen. De sportwereld verandert! Mis deze avond niet en komt allen! 

De uitkomsten van het Sportcafé zal de Sportraad gebruiken om haar “Sportnota 2023-2030” op te stellen die richting geeft aan de koers voor de komende jaren. In een volgend Sportcafé/ALV zullen we de resultaten presenteren en er verder op door gaan!

De ALV van de Sportraad houden we tussendoor en begint om 19.00 uur tot uiterlijk 19.30 uur. Om 19.45 uur gaan we verder met het Sportcafé over de toekomst van de sportclubs.


In verband met de catering verzoeken we u dringend ons uiterlijk 9 november te laten weten of u om 18.00 komt en een hapje met ons mee eet en met hoeveel personen of dat u om 19.30 komt voor alleen het Sportcafé. Aanmelden graag per email naar secretaris@sportraadvandelft.nl.

Na afloop van het Sportcafe rond 21.15 is er nog voldoende tijd om door te praten met een afsluitend drankje

De agenda van de ALV (van 19.00 tot 19.30) ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen bestuur
  4. Vaststelling verslag ALV dd. 25 april 2022
  5. Vaststelling contributie en begroting 2023
  6. Rondvraag
  7. Sluiting vergadering

Het verslag van de ALV dd. 25 april 2022 en begroting 2023 zijn te downloaden vanuit deze link naar onze dropbox. Ook whitepapers en visie documenten staan in deze map.

We rekenen op een grote opkomst. 

Met sportieve groet,
Sportraad van Delft.

Cees van Velzen, Guus Heemskerk, 
Leroy Nijhoff en Frank Engering