Home » Nieuws » Nieuwe subsidieregeling noodsteun energiekosten Delftse maatschappelijke organisaties

Nieuwe subsidieregeling noodsteun energiekosten Delftse maatschappelijke organisaties

De nieuwe subsidieregeling van de gemeente Delft is opgesteld naar aanleiding van de resultaten van de enquête die we een tijdje geleden hebben gehouden. De vragen gingen over de gevolgen die de prijsstijgingen van de afgelopen periode hebben op uw organisatie. De informatie die dit heeft opgeleverd is voor het college aanleiding geweest om deze subsidieregeling op te stellen.
 
De regeling geeft de mogelijkheid om subsidie te vragen voor maximaal 85% van de hogere energiekosten die organisaties hebben gemaakt in het jaar 2022 ten opzichte van 2021 (uitgaande van een gelijk verbruik). Aan welke regels moet worden voldaan kunt u in de regeling zelf lezen. (Klik hier om de regeling te openen
 
Aangezien veel organisaties hebben aangegeven financiële problemen te hebben of te verwachten willen we de aanvragen nog voor de zomer afhandelen. Dit betekent dat ook de aanvragen tijdig bij ons binnen moeten zijn. De deadline is daarom op 31 mei 2023 gezet. We beseffen dat dit snel is, maar gezien de eenvoud van de regeling verwachten we dat dit mogelijk moet zijn.
 
Mocht u vragen hebben over de regeling kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen de gemeente Delft.  Ook kunt u contact op nemen met uw verenigingsondersteuners via het mailadres vo.delft@haaglandenbeweegt.nl

Daarnaast kunnen sportaanbieders (verenigingen en ondernemers) met hoog energieverbruik vanaf nu gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de hoge energieprijzen en een beroep doen op deze tijdelijke tegemoetkoming in de energielasten. Dit kan via de regeling Tegemoetkoming Energie Kosten. 
U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht (1 november 2022 t/m 31 december 2023) wanneer de energiekosten minimaal 7% van je totale omzet zijn.
 
Kijk hier of je in aanmerking komt voor de TEK-regeling.