Home » Nieuws » ALV Sportraad van Delft op ma 24 april met Sportcafe

ALV Sportraad van Delft op ma 24 april met Sportcafe

Aan de bestuurders van de Delftse sportverenigingen en sportaanbieders en verdere belangstellenden.

Maandagavond 24 april 2023 organiseren wij een nieuw Sportcafe met daaraan voorafgaand onze Algemene Ledenvergadering (ALV) met wethouder Karin Schrederhof. 

Hierbij nodigen wij u dan ook graag uit voor deze avond, die gehouden wordt in de kantine van de voetbalvereniging DVC, Sportpark Brasserskade (Brasserskade 238 te Delft) met gratis parkeerplekken.

Aanvang vergadering: 19:30 uur. Inloop vanaf 19:15 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening om 19.30
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen bestuur
  1. Presentatie activiteiten 75 jarig bestaan Sportraad van Delft
 4. Bestuurlijke zaken
  1. Vaststelling verslag ALV dd. 14 november 2022
  2. Jaarverslag 2022
  3. Jaarrekening 2022
  4. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2022
  5. Verkiezing en herbenoeming bestuursleden. Cees van Velzen (voorzitter) en Frank Engering (lid) zijn volgens rooster aftredend en stellen zich herbenoembaar. 
 5. Verkiezing van de kascommissie: Uittredend volgens rooster: Laurens van Campen (RV DDS). Voorstel om te benoemen als lid Marc van Durinck (Blue Birds)
 6. Stand van zaken
  1. Investeringsagenda e.d. door wethouder Karin Schrederhof 
  2. Toelichting op Delft Sportakkoord 2023 door Rachel Barneveld  ( Haaglanden Beweegt)         
 7. Rondvraag
 8. Sluiting vergadering rond 20:20uur.

Het sportcafé start direct na de ALV. 


U bent allen uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Wij zien u graag op maandagavond 24 april. Tot dan!