Home » Nieuws » Op weg naar een Sociaal Veilig Sportklimaat

Op weg naar een Sociaal Veilig Sportklimaat

Delft voor Elkaar wil samen met alle sportverenigingen op weg naar een Sociaal Veilig Sportklimaat (SVSK). Het doel is om een basis te creëren waarop iedereen veilig en met plezier kan sporten en van sport kan genieten, waardoor het fundament van de sport wordt versterkt. Dit is een vervolg op de campagne die vorig jaar is uitgezet (“op weg naar een positiever sportklimaat”).

De eerste stap van de campagne om met dit thema aan de slag te gaan is het voldoen aan de vier basisvoorwaarden die hieronder staan beschreven:

  1. Benoemen van een verantwoordelijk persoon/commissie SVSK
  2. Verplichten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij vrijwilligers
  3. Opstellen gedragscode binnen de vereniging
  4. Aanstellen Vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de vereniging

Om verenigingen hierbij te ondersteunen hebben wij in samenwerking met Centrum Veilige Sport Nederland en de gemeente Delft per basisvoorwaarde een routekaart ontwikkeld. De routekaart biedt essentiële informatie en waardevolle tips, om het proces soepel te laten verlopen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuners of sportpedagoog via: vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 

Laten wij ons met z’n allen inzetten voor een Sociaal Veilig Sportklimaat op de Delftse verenigingen! Lees meer informatie op de webpagina sportraadvandelft.nl/sociaal-veilig-sportklimaat/

De vier routekaarten zijn te downloaden:

  1. Routekaart 1: benoemen van een verantwoordelijk persoon/commissie SVSK
  2. Routekaart 2: aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij vrijwilligers
  3. Routekaart 3: opstellen gedragscode binnen de vereniging
  4. Routekaart 4: Vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de vereniging